-- knapp-blogg-ny.png

knapp-entreprenorer.png 

 -- knapp-fiskeomraden-ny.png

-- knapp-hemsidor-foreningar.png

 


 

Välkommen till JAKT & FISKE i Dorotea, Vilhelmina och Åsele!

Vildmarkskommuner rika på naturupplevelser, fisk och vilt. Här får du oförglömliga jaktupplevelser och vi har fantastiska fiskevatten för alla.

En inbjudan du bör "nappa" på!

 


 

Fisketåget-TrainTrip fishing

-- Loggo-fisketaget.gif

 

 

I sommar börjar TV inspelningar av Fisketåget-TrainTrip fishing.

TV serien omfattar fyra 30 minuters program som kommer att sändas vintern 2018 i TV 4:s upplevelsekanaler i åtta avsnitt.

Fisketåget är ett samverkans initiativ mellan åtta kommuner och Inlandsbanan.

 

-- knapp-lasmer.gif (Läs mer - knapp)

 


 

Information om pågående projekt

-- Östra Tallvattensjön.jpg

Information om projekt som Vattenundersökning, Tillgänglighetsprojekt, Leder, Rastplatser, Lodning av sjöar, Resursen Fisk, Naturskola finns under denna länk.

 

Fiskeområdena inom Dorotea och Vilhelmina uppdaterar sina Fiskeplaner under början av 2016. Vi lägger upp de planer som skall upp till Fiskestämman i år för beslut.

-- knapp-lasmer.gif (Läs mer - knapp)


 


 

Restaureringar av flottledspåverkade vattendrag inom projektet Kultsjödalen sommar/höst 2017


-- proj1_flottled_kultsjodalen.jpg -- proj2_flottled_kultsjodalen.jpg

 

Sommaren närmar sig och årets fältsäsong drar strax igång.


Inom projektet Kultsjödalen kommer vi denna sommar att arbeta med att återställa flottledspåverkade strömsträckor. Syftet är att skapa mer naturliga och bättre fungerande strömvattenmiljöer för fisk, mussla och andra djur och växter som är beroende av friska ekosystem.


De områden som är i fokus är Gäddbäcken från Gäddsjön och ca 1,5 km nedströms (se karta). Utöver restaureringen kommer det ske utläggning av lekgrus för öringen på sträckor som restaurerades 2015 i Marsån mellan Fatsjöluspen och Malgomaj. Eventuellt kommer det även ske grusutlägg på en restaurerad sträcka från 2016 högre upp i Marsån.

 

-- knapp-lasmer.gif (Läs mer - knapp)


 

Restaurering av rinnande vattendrag för bevarandet av flodpärlmusslan i Kultsjödalen

 

-- restaurering_vattendrag.jpgVid en restaurering försöker vi återskapa de naturlika strukturerna och processerna och därmed det ursprungliga ekosystemet så långt det är möjligt. En viktig uppgift som en restaurering har är att bidra med att bevara och stärka populationer av rödlistade arter, som t.ex. flodpärlmusslan.

I ett större perspektiv är restaureringen också ett led i Länsstyrelsens arbete med att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag.


-- knapp-lasmer.gif (Läs mer - knapp)


 


 

 

-- avslutade-projekt.jpg

Information om avslutade projekt

Rekreationsområde Baksjötjärn »

 

Vi lägger kontinuerligt upp och informerar om alla våra avslutade projekt.

Läs mer om det på våra sidor!


-- knapp-lasmer.gif (Läs mer - knapp)

 

 


-- jaktfiske-index1.jpg

 

Filmer om fiske och jakt i Södra Lappland


Fishing in south lapland 

Södra Lappland
Storharr i StorRajan
Lapland Bream Master 2013

Toppjakt i Dorotea
Öringsfiske i Vilhelmina
Vojmån
Flyfishing in Vojmån
En sommarnatt vid nedre Vojmån
Flyfishing i Vojmå river
Freestyle gästar Ransarån
Rödingsfiske vid Ransarån
Övre Ransarån 2010
Kampen i Ransarån
Öringsfiske i Vilhelmina skogar
I Åsele finns en mängd filmer under denna länk

Projekt Friskare Vatten Länsstyrelsen

Manuell anläggning av lekområden

Restaurering Sävarån

Öringyngel i Dainabäcken


 

 

 

Du är den  212164 besökaren sedan 2009-02-05

visa sidan i utskriftsvänligt format